10 års jubilæums kaffemik

Qaaqqusissut Invitation

Nuukkap tour 2023

Nyhedsbrev Marts 2024

Velkommen

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten er en kombination af et kreativt aktivitetscenter og værested og et krisecenter for børn.

Formålet er dels at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for herigennem at forebygge yderligere omsorgssvigt, og dels at give alle børn i Nuuk gode og kreative stimuli og oplevelser i værestedet.

Mælkebøttecentret:Omsorgssvigtede børn i Grønland

Generationsskifte i Mælkebøttecentret

I mere end 15 år, har vores Direktør Kirsten Ørgaard sammen med alle medarbejdere, drevet og udviklet Børne- og ungehuset Mælkebøtten i en positiv proces frem til det ”Mælkebøttecenter” vi har i dag.

Mælkebøttecentret som enhver anden virksomhed/institution, arbejder med strategi og visions processer og, derfor - i så god tid som det overhovedet er muligt, må vi sikre gode og langvarige aftaler og processer, også på ledelses niveau.

Og nu er tiden kommet til et generationsskifte som en naturlig proces. I Mælkebøttecentret har vi for vores daglige ledelse, netop indgået en ny langsigtet aftale som sikre, at Mælkebøttecentret kan vedblive med at udvikle sig positivt i mange år frem.

I et kort historisk perspektiv, så satte Kirsten Ørgaard og Bestyrelsen tilbage i 2017, ”generationsskifte” strategi på dagsordenen. Vi besluttede at sætte fokus på et aftalt procesforløb om at finde løsningen på, hvordan, hvornår og med hvem Mælkebøttecentret kunne lave aftale på ledelsesposten i Mælkebøttecentret med et forventet skæringstidspunkt i 2023.

Det har været en spændende proces og det er med stor glæde at vi kan meddele, at vi, på den ene side har en aftale med den person, der skal afløse Kirsten Ørgaard på posten som direktør, og vi på den anden side samtidig har en ny aftale med Kirsten Ørgaard, hvor hun fremadrettet kan se sig selv, i et forsat vigtigt arbejde, for børnene og Mælkebøttecentret.

Bestyrelsen vil hermed præsentere Mælkebøttecentrets kommende direktør – vores mangeårige kollega, Nuka Fleischer - som d. 1. januar 2023, tiltræder i jobbet som direktør for Mælkebøtte Centret. For interesserede kan Nuka´s baggrund og karrierer læses på vores hjemmeside www.mb.gl Kirsten Ørgaard fortsætter sit virke i Mælkebøttecentret, i en nyoprettet stilling som Seniorkonsulent.

Kirsten Ørgaard får en lang række opgaver; men først og fremmest en meget vigtig opgave med at pleje og sikre vores netværk til de mange Fonde i Danmark, både nye fonde og til de fonde som igennem årene har været en uvurderlig støtte for Mælkebøttens eksistens og udvikling. Hertil kommer oplæg om Mælkebøttecentret og at understøtte de projekter som Mælkebøttecentret udvikler.

Kirsten får reference til bestyrelsen og får arbejdsbase i Danmark. I det vigtige arbejde med udsatte børn og unge i Grønland er både Kirsten og Nuka to markante ildsjæle, og der vil i foråret 2023 blive afholdt en officiel Generationsskifte seance i Nuuk. Indbydelse vil blive slået op på vores sociale medier samt i pressen.