Projektet er et dansk-grønlandsk samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen samt Oak Foundation Denmark.

I oktober måned afholdte vi det syvende kursus for krisecenter-personale og ledere, i Aasiaat. Og for fjerde gang for andre lokale fagfolk.    
I Kattunneq tror vi på, at stærke krisecentre kan medvirke til at knække kurven og mindske vold i hjemmet i Grønland. Derfor arbejder vi for at styrke krisecenter-medarbejdernes faglighed, gennem efteruddannelse, og samtidig øge krisecentrenes samarbejde på tværs og med andre fagpersoner der arbejder med voldsudsatte familier. Vi afholder kurser for medarbejdere fra alle krisecentre i Grønland, samt seminarer, hvor andre fagfolk har mulighed for at deltage. Efter hvert kursus følger vi op fra Mælkebøttecentret, ved at besøge alle krisecentrene, for at sikre at de nye metoder benyttes, og vi støtter medarbejderne i at holde netværksmøder med andre lokale fagfolk.
Vi udarbejder nyt fagmateriale og sætter landsdækkende fokus på vold i hjemmet. Alt sammen, fordi vi tror på, at viden og netværk er vejen frem, og fordi vi mener, at vold i hjemmet er et fælles ansvar.

aviaja


Igen i år har Direktør Kirsten Ørgaard deltaget i Kronprinsessens julereception på Amalienborg, i forbindelse med "Kattunneq". Direktør Kirsten Ørgaard, deltog sammen med projektkoordinator Aviâja V. Kleist