Her kan du hente vores pjece og ydelseskatalog på dansk og grønlandsk. I ydelseskatalogen beskrives Mælkebøttecentrets institutioner samt de ydelser Mælkebøttecentret udbyder. I pjecen findes de samme beskrivelser i en kortere form.

2020 06 22 22 27 24

Grønlandsk og Dansk version af folderen:

Pjece om Mælkebøttecentret

Grønlandsk version af kataloget:

Mælkebøttecenterip sunik sullissisarnermik allattorsimaffia

Dansk version af kataloget:

Mælkebøttecentrets ydelseskatalog