En ferie er vigtigere for nogle end for andre

Takket være Polar Seafood, kan en gruppe socialt udsatte børn og unge fra Mælkebøttecentret få en vigtig sommerferie i Danmark. For dem er en ferie ikke bare en ferie, men er et vigtigt pædagogisk redskab.

Nye, inspirerende oplevelser i fremmede omgivelser kan styrke et barns selvværd og øge evnen til at skabe sociale relationer og venskaber. Derigennem opbygges troen på egne evner, hvilket er nogle af de pædagogiske værdier, som indgår i Mælkebøttecentrets arbejde med børn og unges udvikling og trivsel. En veltilrettelagt ferie er således med til at styrke børn og unges trivsel og sociale udvikling, så de klarer sig bedre i skolen. Set i dette lys er en donation fra Polar Seafood med til at styrke et vigtigt pædagogisk og socialt redskab.

Læs mere ...