Julehilsen 2023

Jul2023

Nuukkap tour 2023

Nyhedsbrev December 2023

Velkommen

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten er en kombination af et kreativt aktivitetscenter og værested og et krisecenter for børn.

Formålet er dels at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for herigennem at forebygge yderligere omsorgssvigt, og dels at give alle børn i Nuuk gode og kreative stimuli og oplevelser i værestedet.

Mælkebøttecentret:Omsorgssvigtede børn i Grønland

Personale

Som noget nyt er Mælkebøttecentret begyndt med intern undervisning af nye medarbejdere.

Ca. en gang hvert kvartal underviser vores Direktør Kirsten Ørgaard i Mælkebøttecentrets historie og hvad det vil sige at være omsorgssvigtet. Vores psykolog Nanna Liv Jørgensen og vicedirektør Merete Lohfert underviser i henholdsvis Mentalisering og Barneperspektivet. Mentalisering og barneperspektivet er vores metodiske udgangspunkt i den daglige pædagogiske praksis.