Generationsskifte

image004

     LÆS MERE

Kompetenceudvikling i mentalisering

Nyhedsbrev August 2023

Velkommen

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten er en kombination af et kreativt aktivitetscenter og værested og et krisecenter for børn.

Formålet er dels at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for herigennem at forebygge yderligere omsorgssvigt, og dels at give alle børn i Nuuk gode og kreative stimuli og oplevelser i værestedet.

Mælkebøttecentret:Omsorgssvigtede børn i Grønland

Bestyrelsesformand for Mælkebøttecentret Henrik Sørensen rundede de 60 år i december måned

For at markerer dagen holdt vi "kaffemik" for alle børn & unge, samt personale i Mælkebøttcentret.
Henrik Sørensens indsats og vilje har været helt afgørende for etableringen af Mælkebøttecentret, så det var helt naturligt for alle, at han skulle fejres denne dag.