I stueetagen indeholder Børne og Ungehuset en internetcafé, kreative værksteder, hvor der eksempelvis er tilbud om aktiviteter som tegning, perlearbejde, smykkefremstilling og syning. Huset rummer også et musikværksted, hvor byens børn tilbydes mulighed for at bruge og udvikle deres musikalske evner. Derudover er der en stor sal, der bruges til motion, teater og drama. Her er der voksne, der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt. Aktiviteterne i huset tager højde for de særlige behov (nærhed, omsorg, struktur, forudsigelighed, troværdighed, tillid, at kunne lytte), som omsorgssvigtede børn og unge har, men også ressourcestærke børn og unge kommer i huset. De ressourcestærke børn, der kommer i Mælkebøtten, er også en del af dette fællesskab – hvor de ressourcestærke får en social indsigt i, at ikke alle børn har det godt, og samtidig forståelse for hensynet til de, der er svage, og at det nytter noget at være en god kammerat.

Værestedet arrangerer også ture ud af huset, eksempelvis til svømmehallen, cykel- eller vandreture samt fiske- og bærplukningsture.

Børnemøder
I Mælkebøtten holder vi børnemøder, som vi kalder burger-fest, hotdog party og pizza-party, for at engagere børnene til at deltage. De forbinder nemlig ofte møder med noget kedeligt. Vi har erfaret at børnemøderne har en gavnlig effekt dels på formidling af forskellige emner og dels på stemningen og sammenholdet blandt børnene. Emner der drøftes er eksempelvis reglerne i huset, dét at være en god kammerat og undgå mobning, hash- og tobaksrygnings skadelig virkning, forebyggelse af kriminalitet, info om trafiksikkerhed og formidling af at politiet er vores venner og ikke vores fjender. Møderne foregår på børnenes præmisser, hvilket er væsentligt for deres engagement. Efter hvert møde serveres mad, og der er tid til hygge og leg.

hander 
Besøgstal
Værkstederne har åbent alle dage - også i weekenderne - fra kl. 14.00 – 21.00. Det er stadig meget svingende, hvor mange børn der benytter sig at tilbuddene i de kreative værksteder, og det afhænger bl.a. af hvad der ellers sker i byen. Nogle dage er der 25 - 30 børn på besøg, og andre dage ligger tallet på under 10. De senere år er Mælkebøttens værksteder blevet besøgt af gennemsnitligt 21 børn pr. dag. I 2010 ses en nedgang, da der i gennemsnit været 14,5 barn pr. dag. Alle tallene er uden gengangere. Årsagen til nedgangen skyldes at værkstederne i forbindelse med tilbygning af musikværksted og skur, renovering af facade, nye vinduer og nyt tag, har været en del lukket hen over foråret, samt lidt af sommeren for at give lads til håndværkerne. Dette har selvfølgelig betydning for gennemsnittet af besøgende pr. dag, så man skal ikke lægge for meget i tallet for 2010. Men så snart værkstederne er åbne igen, så varer det kun få dage, så er børnene tilbage.

Der udarbejdes en månedlig aktivitetsplan, som hænges op på alle skolerne. Det har bl.a. bevirket at også mange ressourcestærke børn benytter sig af de forskellige tilbud om aktiviteter som Mælkebøtten tilbyder.