Alle børn og unge der bliver anbragt i Mælkebøttecentret bliver socialt og psykologisk udredt, hvis de allerede ikke har været udredt før anbringelsen. Dog skal forældrenes samtykke erhverves hvis barnet skal have psykologisk udredning.


Formålet med udredningen er at få afklaret hvilke ressourcer, vanskeligheder og særlige støttebehov, barnet eller den unge har samt komme med anbefalinger til videre foranstaltning.


Den sociale udredning laves af den afdeling hvor barnet er anbragt ved. Dette gøres for eksempel ved at barnet observeres og dets reaktionsmønster beskrives dagligt i en dagbogen. Dagbogen er et redskab hvor personalet dagligt nedskriver deres observationer om børnene. Den psykologiske udredning laves af Mælkebøttecentrets psykolog.