Mælkebøttecentret kan efter aftale med kommunerne lave og administrere samværsordninger mellem anbragte børn og unge og deres foreældre også selvom barnet eller den unge ikke er anbragt på en af Mælkebøttecentrets institutioner. Der er forskellige former for samværsordninger der kan tilbydes:

  • Overvåget samvær og rapportering
  • Overvåget samvær , hvor sagsbehandler observerer
  • Administrering af samværsordninger