Mælkebøttecentret har sin egen psykolog, som har kontor i administrationen.

Psykologens arbejde består af tre hovedområder:

  • Psykologisk udredning af anbragte børn
  • Terapiforløb med børn 
  •  Supervision og undervisning af personale

Børn anbragt i Mælkebøttecentret får en social og psykologisk udredning af psykologen i samarbejde med det institution hvor barnet er anbragt. Udredningen har til formål at afdække barnets udvikling og behov, så de rette foranstaltninger som barnet har behov for kan startes. Psykologen i Mælkebøttecentret bruger forskellige metoder i sin behandling, herunder mindfuldness, sandkasseterapi, tegneterapi og kognitiv adfærdsterapi.

Udover det har psykologen opgaver i de projekter som Mælkebøttecentret kører. Blandt andet er psykologen supervisor for medarbejderne i landtes krisecentre i forbindelse med Mælkebøttecentrets projekt “Krisecentre i Grønland” . Der er mulighed for at få ekstern supervision og kompetenceudvikling fra psykologen efter aftale med Mælkebøttecentret.