Børn eller unge der af en eller anden grund har brug for et midlertidigt miljøskifte, det kan for eksempel være at barnet eller den unge har en svær i en periode og er stærkt udadreagerende,  har mulighed for at blive projektanbragt i Mælkebøttecentrets hus “Seqineq” i Kapisillit.


Et projektanbringelse er en midlertidig anbringelse hvor barnet tages væk fra dets sædvanlige miljø og anbringes i et andet miljø.

Barnet eller den unge vil så være alene sammen med 3 eller 4 voksne i en anbringelsesperiode på en tidsbegrænset periode, typisk under et halvt år, hvor man vil fokusere på at få struktureret hverdagen for barnet eller den unge for at få stabilitet og ro i en periode, hvor barnet er sårbart eller der er andre omstændigheder der gør at barnet har brug for at komme væk fra miljøet.  

Børn der bor i Mælkebøttecentrets institutioner kan projektanbringes efter behov. Der er også mulighed for at kommunerne kan projektanbringe børn og unge selvom de ikke er anbragt ved Mælkebøttecentret.