Mælkebøttecentret udbyder kompetenceudvikling både internt i organisationen, men har tidligere også udbudt kurser til andre udenfor organisationen.


I maj- august 2013 udbudte Mælkebøttecentret i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Kommune kompetenceudvikling om omsorgssvigtede børn og unge i Grønland. Målgruppen for kurset var faglærte og ufaglærte medarbejdere indenfor det sociale område. Formålet med kurserne var at styrke de faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der i hverdagen arbejder med socialt udsatte børn, unge og deres familier.

Evalueringen viste at deltagerne var yderst tilfredse med kurset og syntes at det var relevant for deres arbejde.
Mælkebøttecentret har flere kompetenceudviklingsprojekter i planlægnings og finansieringsfasen.

Du kan læse om flere kompetenceudviklingsprojekter under fanen projekter.