ilasiaq

Ilasiaq er  et socialpædagogisk bo-tilbud til udsatte børn og unge, der af sociale årsager ikke kan bo hjemme.

Ilasiaq er en underafdeling til Mælkebøttecenteret, med en normering på 7 pladser til børn og unge i alderen 3-12 år. Efter endt udredning i Mælkebøtten tilbydes nogle af børnene stabile og trygge rammer i bo-enheden Ilasiaq, der er opbygget omkring et ”familielignende” fællesskab med omsorgsskabende voksne. Men også børn, der ikke har været i social udredning kan anbringes i Ilasiaq. Ilasiaq modtager børn, hvis baggrund omfatter omsorgssvigt, overgreb og andre traumer, som har medført visse grader af følelsesmæssige, udviklingsmæssige og sociale vanskeligheder. Der vil blive lagt vægt på, om det socialpædagogiske miljø er i stand til at tilgodese barnets behov.

malet gris