Allu er et socialpædagogisk bo-tilbud til udsatte teenagere, der af sociale årsager ikke kan bo hjemme.

allupillutaa

Allu er en underafdeling til Mælkebøttecenteret, med en normering på 6 pladser til teenagere i  alderen 12 til 15 år på anbringelsestidspunktet. Efter endt udredning i Mælkebøtten tilbydes nogle af de unge stabile og trygge rammer i bo-enheden Allu, der er opbygget omkring et ”familielignende” fællesskab med omsorgsskabende voksne. I Allu fokuseres der blandt andet på psykisk og fysisk sundhed og velvære, der kommer af fysisk aktivitet. Men også unge, der ikke har været i social udredning kan anbringes i Allu. Allu modtager teenagere, hvis baggrund omfatter omsorgssvigt, overgreb og andre traumer, som har medført visse grader af følelsesmæssige, udviklingsmæssige og sociale vanskeligheder. Der vil blive lagt vægt på, om det socialpædagogiske miljø er i stand til at tilgodese den unges behov.

Allu modtager ikke unge, der er ekstremt behandlingskrævende, psykisk syge, handicappede eller børn der har misbrugsproblemer.