I Mælkebøttecentrets der skal sikre koordineringen og sammenhæng i driften i de forskellige afdelinger. Der kan eksempelvis være tale om tilrette og udarbejde årsredegørelser, ajourføring af sponsorlisten og sponsorskiltet, besvare diverse interne og eksterne forespørgsler, boligadministration, afholdelse af interne og eksterne møder, almindelig kontorhold, udarbejdning af fakturaer, oversættelser, kontrollere indkøb, betale regninger og bogføre, vurdering af børn der henvises til psykologen og medarbejdere til supervision og kontrol af indberetninger i forbindelse med magtanvendelse mv.


Personaleadministration

I samarbejde med lederne på institutionerne varetager administrationen rekruttering, ansættelsesprocedurer, ansættelser og fratrædelser for medarbejderne. Her udarbejdes ansættelseskontrakter og huslejekontrakter. Der varetages lønadministration.  Administrationen står også for en generel introduktion af nye medarbejdere og på de enkelte institutioner tilrettelægges en mentorordning hvor lederne og medarbejderne instruerer den nye medarbejder i de forskellige arbejdsopgaver.


Administrationen varetager også opgaver inden for HR, kompetenceudvikling og supervision af medarbejderne og ledelsen. Det er ledelsen der varetager udvikling og vedligeholdelse af personalehåndbogen mens det er medarbejdernes ansvar at medvirke til implementering af de forskellige retningslinjer og instrukser.

Kontakt os